COL·LABORADORS

Reboster, cuiner i arqueòleg gastronòmic

Jaume Ferrando

Advocat i capità de la Marina Mercant

Il·lustrador, artista plàstic

Sebastià Vidal

Mestre jubilat

Degà-president del Capítol Catedral

Margalida M. Clar

Advocada

Cathy Sweeney

Filòloga, funcionària d'universitat jubilada

Filòloga, correctora i traductora

Fotògraf, Realitzador Audiovisual

Manuel Gómez Planas

Modelista naval