Corresponsabilitat

Els beneficis derivats dels drets d'autor del llibre en les diferents versions idiomàtiques i els beneficis derivats de totes les activitats solidàries inspirades pel projecte es repartiran a parts iguals entre les dues ONG.