top of page

Vinyes Son Alegre:

el canvi 1,5 Kg

"Els mallorquins hauríem de fer una estàtau a s'embat"

 

"I totes aquestes herbes que fan aquí? Fan el que han de fer: viure, com noltros. Hem nascut aquí i elles han nascut aquí i han de morir aquí de manera natural"

 

"Noltros de vegades just pensam en allò que veim amb els ulls i allò que veim amb els ulls no ho és tot"

 

"Una manera de viure és no tocar sa terra"

 

"Allò important no és actuar, allò important és interactuar"

bottom of page