Vinyes Son Alegre:

el canvi 1,5 Kg

"Els mallorquins hauríem de fer una estàtau a s'embat"

 

"I totes aquestes herbes que fan aquí? Fan el que han de fer: viure, com noltros. Hem nascut aquí i elles han nascut aquí i han de morir aquí de manera natural"

 

"Noltros de vegades just pensam en allò que veim amb els ulls i allò que veim amb els ulls no ho és tot"

 

"Una manera de viure és no tocar sa terra"

 

"Allò important no és actuar, allò important és interactuar"