top of page
Foto_Tià_Vidal.JPG

SEBASTIÀ VIDAL ens presenta al seu escrit un impecable, exhaustiu i acurat estudi de contextualització historicosocial i cultural tant dels personatges com de l’obra.

Sebastià Vidal Vicens va néixer a Santanyí, Mallorca, l’any 1956. Va obtenir el títol de Mestre de primera ensenyança a l'Escola Normal de les Illes Balears (1975) i posteriorment es titulà com a professor de Pedagogia Terapèutica (1997) i com a especialista universitari en Educació Infantil per la UNED (1997). Participà en el procés d'experimentació del Projecte de Reforma del Sistema Educatiu (1984-1988) i col·laborà en l'elaboració del Disseny Curricular de l'àrea d'Educació Tecnològica per a Educació Primària i Tecnologia per a Educació Secundària. Amb una gran vocació i estima per l’educació, bona part de la seva dedicació professional s'ha focalitzat en la formació de professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària relacionada amb l'Educació Tecnològica i l'aplicació de les TIC integrades als currículums d'Educació Infantil, Primària i Secundària. Ha participat com a ponent en activitats de formació presencial en centres de professorat, jornades i congressos centrats en la temàtica de la incorporació de les TIC a l'àmbit de l'educació obligatòria. Així mateix, és autor de materials didàctics per a la Formació del Professorat. Actualment, en situació de jubilació voluntària des de l'octubre de 2016.

bottom of page